SĘDZIOWANIE – ZASADY, TERMINOLOGIA

Gesty podczas sędziowania


s1_resize
s2_resize

s3_resize
Procedury i komendy stosowane przez sędziego maty w konkurencjach Kumite

1. Pierwszy zawodnik wyczytany przez sędziego głównego ubiera
pas czerwony- Aka, drugi pas biały- Shiro.

2. W czasie otwarcia walki sędzia maty podaje następujące komendy:

Fudo dachi                        Przyjęcie pozycji z ukłonem „Osu”