LICZEBNIKI

LICZEBNIKI GŁÓWNE

1               ichi
2               ni
3               san
4               yon (czasami shi)
5               go
6               roku
7               nana (czasami shichi)
8               hachi
9               kyuu (czasami ku)
10             juu
100          hyaku
1,000       sen
10,000    man

LICZBY WYŻSZE TWORZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

11          juu ichi (czyli dziesięć i jeden)
13          juu san (czyli dziesięć i trzy)
20          nijuu (czyli dwie dziesiątki)
24          nijuu yon (czyli dwie dziesiątki i cztery)
102        hyaku ni (czyli sto i dwa)
145        hyaku yonjuu go (czyli sto, cztery dziesiątki i pięć)
582        gohyaku hachijuu ni (pięć setek, osiem dziesiątek i dwa)