Historia Klubu

Oficjalnie SSW-HUSARZ istnieje od 30 listopada 2010r., lecz pierwsze zajęcia karate które prowadził Sensei Sławomir Grabowski odbyły się w SP nr 217 Paderewskiego w 2002r. Od tego czasu SSW-HUSARZ gościł na niezliczonej ilości imprez szczebli gminnych, powiatowych wojewódzkich, imprezach rangi mistrzostw i pucharów polski jak również imprez rangi między narodowej. Od tego momentu podopieczni klubu nie tylko brali czynny udział w wyżej wymienionych imprezach ale również je wygrywali. Wraz z upływem lat kontynuujemy tradycje i po dziś dzień przekazujemy naszym uczniom zasady współżycia społecznego i ducha sportowej rywalizacji. Ich zadaniem jest stawanie się lepszymi i bardziej wartościowymi ludźmi, odpornymi na stres i przeciwieństwa losu tak, aby każdy dzień był lepszym dniem nie tylko dla nich ale również ich bliskich. OSU!