EGZAMIN NA STOPNIE KYU!

EGZAMIN NA STOPNIE KYU!

 

15 czerwca 2019r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr. 376 im. Bohaterów Westerplatte ul. Gen. K. Ziemskiego 22. Odbędzie się egzamin na stopnie uczniowskie KYU.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 13:00. Dla wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania. Egzaminatorem jest Shihan Mariusz Mazur 5 dan

Zapisy na zajęciach u instruktorów .

*Koszt egzaminu 65zł. ( egzamin nie jest obowiązkowy ).

** Każdy uczestnik egzaminu musi posiadać karatkę (kimono/gi) oraz naszywki klubowe.

 

Link do wymagań na egzamin : Wymagania!!!

 

Każdy kto zda egzamin, otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskany stopień.

Certyfikat honorowany jest na całym świecie, w każdym klubie karate zrzeszonym w World Karate Organization (WKO).

Wzór_certyfikatu[1]

 

Dlaczego warto zdawać egzaminy?

– Zdobywanie stopni jest zachętą do rozwoju zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzięki temu widzimy nasz postęp, i chcemy kontynuować swój rozwój który z biegiem czasu odzwierciedla zdobyte umiejętności.

– Odpowiedni stopień jest również przepustką do wzięcia udziału w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej.